Arne Jensen er en norsk medieleder med bakgrunn som journalist og avisredaktør. Han har fra 2003 vært ansatt i Norsk Redaktørforening og i 2013 ble han generalsekretær i foreningen.

Arne Jensen tok 1985 eksamen i jus, 2. avdeling ved Universitetet i Bergen.

Yrkeskarrieren startet som journalist i Dalane Tidende 1985-89 og i Sandefjords Blad 1989-94. Han var nyhetsredaktør i Moss Avis 1994-95, organisasjonssekretær i Norsk Presseforbund 1995-99 og sjefredaktør i Østlands-Posten 1999-2003.

I perioden 2004-10 var han leder av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg. I 2017 var Jensen medlem i en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe som la frem forslag til styrking av varslervernet i arbeidsmiljøloven.