Har du spørsmål om Gull & Gråstein 2021?

Ta kontakt med en av oss:

Audun Hasvik
NJ Frilans og medlem av G&G-komiteen
Telefon: 9064 3232
E-post: audun@norpublica.org

Thomas Frigård
Medlem G&G-komiteen
Telefon: 415 42 956
E-post: thomas@kommunal-rapport.no

Arne Jensen
Generalsekretær Norsk redaktørforening, og medlem G&G-komiteen
Telefon: 907 78 747
E-post: arne.jensen@nored.no