Bodø-dama Ida L. Alvsen har tatt masteroppgave på konstruktiv journalistikk. Hun kommer til Drammen for å snakke om temaet, som er langt videre enn det mange ofte tenker på når de hører begrepet.