Redaktør Jan Magne Stensrud, med doktorgrad og kommandørkaptein fra Sjøforsvaret vendte tilbake til Drangedal og blei journalist i 2012. Siden 2016 har han vært i redaktørstolen i lokalavisa. Stensrud drives av å lage kritisk og undersøkende journalistikk, samtidig med alle de andre oppgavene lokalavisjournalister har.