Thomas Frigård er journalist i Kommunal Rapport og har tidligere jobbet 13 år i Raumnes. Han er medlem av pressens offentlighetsutvalg, medlem av fagrådet for Senter for undersøkende journalistikk og  har vært prosjektleder i LLAs graveprosjekt  «Grave lokalt». Frigård har vunnet Snus-prisen i Akershus Journalistlag i 2018 for artikkelserien «Min fetters selvmord», og han fikk hederlig omtale i Journalistprisen i LLA i 2015, 2016 og 2017.