Trygve Aas Olsen jobber på Institutt for journalistikk. Han har lang erfaring fra journalistikk om kultur og medier i Dagbladet, Journalisten og Dagens Næringsliv. Han har også skrevet boka Kritisk kulturjournalistikk.
Aas Olsen holder kurs i effektivt nyhetsspråk, nettjournalistikk, research og redaksjonell ledelse. Han evaluerer produkter og gir råd ved produktutvikling.