Gull & Gråstein er en konferanse for alle journalister på Østlandet, både redaksjonelle medlemmer og frilansere. Konferansen arrangeres annenhver høst, i oddetallsår. Norsk Journalistlag er arrangør og en komité setter sammen programmet. Komiteen kan kontaktes på komite@gulloggrastein.no