Parallell C: Slik gjør vi det: Aftenposten og reiseregningene

Aftenposten sjekket stortingsrepresentantenes pengebruk, og avslørte flere alvorlige forhold. «Reiseregningssaken» ble til gjennom arbeid med regnskaper, sosiale medier og åpne kilder. Blant annet kom det frem at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari og Aps Hege Haukeland Liadal hadde levert fiktive reiseregninger for store Read More

Parallell A: Hva kan SUJO gjøre for ditt prosjekt?

Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i Bergen har som mål å løfte journalistikken i landet, og de støtter gjerne små og mellomstore redaksjoner med journalistiske prosjekter. Her får du vite hvordan senteret kan hjelpe ditt prosjekt.   Foredragsholder [content type=page name=magnus field=title] Read More

Parallell A: Når forbryterne slipper straff

Regjeringen ønsker strengere straffer, men får lovbryterne den straffen Stortinget har vedtatt at de skal ha?  Lang saksbehandlingstid hos politi, påtale og i domstol fører til strafferabatt, og ofte er saksbehandlingstiden så lang at den bryter tiltaltes menneskerettigheter (EMK) om rettergang innen Read More